EUROPSKA MJEŃŠYNOWA SEŚ

DROGA DO MÓCNEJE A KŠUTEJE EUROPY

EUROPEAN MINORITIES NETWORK (EMNet) jo jědro a rěp ramikowego programa LUSATIA GLOW (LG). Nejskerjej jo rozsuźecy dypk, dokulaž aktiwizacija granice pśekšacajucych mjeńšynow (= synapsow) a hutwórjenje nowych, źož dotychměst žednych było njejo, k multiplicěrujucemu efektoju w tom zmysle wjeźo, až kuždy nowy impuls swóju połnu statkownosć huwijo pśi hutwórjenju pšawych nowych mócow, ned gaž zachopijo hobstojaś rozšyrjona a elastiska nowa seś. Město togo, až wóna husmagnjo a mimo energije se zapletujo do pózdatneje seśi, kótaraž jano resursy absorběrujo, ale žednych nowych mócow njezbuźijo, pśewzejo EMNet funkciju grawitomagnetiskego póla, kótarež stwórijo indukcisku energiju, ako zmóžnijo europskemu kontinentoju, ju hužywaś za swóje zmysłowe organy a pógibowaś swóje śěłowe źěle.

Hunosk dopołnje huwitego a rozšyrjonego EMNeta buźo w jogo zakóńcujucej fazy tšojaki:

  • Europska nutśikowna resilienca = zwězanosć
  • Europska wenkowna resilienca = šćit
  • Huwijanje nowych mócow, kótarež se twórje pśez kuždy nowy impuls (program, projekt, akcija), kenž se zadobydnjo do EMNeta = multiplikacija

W strategiskej kórśe dołojce namakajośo kóńcny hunosk EMNet-projekta, kótaryž pokažo dopołnu seś w cełej Europje.

EUROPEAN MINORITIES NETWORK strategic map
LUSATIA GLOW - European Minorities Network
EUROPEAN MINORITIES NETWORK CONCEPTION DOCUMENT