NAWJAZAJĆE KONTAKT

SYDŁO TOWARSTWA

Oficielne hłowne sydło SLAVONIC EUROPE-hibanja z jeho dwěmaj samostatnymaj zarjadomaj po tučišim belgiskim prawje, załožba SLAVONIC EUROPE a SLAVONIC EUROPE tzwr, leži strategisce přijomnje blisko centruma Europskeje štwórćiny Brüssela w reprezentatiwnym zelenym sydlišću Chant d’Oiseau:

SLAVONIC EUROPE Foundation (Fondation privée)

President: David CHMELIK

Avenue Édouard Lacomblé 26
1040 Bruxelles, Belgium
+32 2 537 05 99
foundation@slavonic-europe.org
www.slavonic-europe.org

Company Number: 0732640208

SLAVONIC EUROPE s.p.r.l.

President: David CHMELIK

Avenue Édouard Lacomblé 26
1040 Bruxelles, Belgium
+32 2 537 05 99
info@slavonic-europe.org
www.slavonic-europe.org

Company Number: 0690645740