LUSATIA GLOW

BIJECA WUTROBA – Nowy paradigma inteligentneje integracije jako baza koheziskeho započatka noweje EU z jeje nahraničnymi mjeńšinami – ćěrjaca móc wotdeleka horje

LUSATIA GLOW (LG) je ramikowy program, kotryž funguje jako grawitaciske polo noweho započatka europskeje integracije. Jako centralny powšitkowny program, kotryž w ramiku SLAVONIC NEW WAVE (SNW) jednotliwe iniciatiwy kaž ARTS, DEMOCRACY, EDUCATION & ECONOMY zwjazuje, skicuje wón wobšěrnu transeuropsku synaptisku syć, kotraž jako ramik kaž tež jako impulsowy dawar w europskej kulturnej integraciji skutkuje.

LG-projekt iniciěruje a koordinuje so přez organizaciju SLAVONIC EUROPE (SE) w Brüsselu, Belgiska), zhromadnje z cyłkownje třomi wšelakimi teritorialnymi koordinatorami we Łužicy: SERBSKI SEJM w němskej Łužicy (Sakska a Braniborska), ŁUŻYCKI ALIANS w pólskej Łužicy (Wójwodstwo Lebus a Delnja-Šleska) a LUŽICKÁ ALIANCE ČR w čěskej Łužicy (region Ústí a Liberec).

Słowjanska kulturna a rěčna diferenciacija z jeje zhromadnymi ciwilizatoriskimi korjenjemi je šansa a specifiski know-how, kotryž móža Słowjenjo wužiwać a dźensa w zbytnej Europje – a swětej – jako inteligentny, so wuwiwacy europski integraciski instrument poskićić.

Rěčna a dialektalna mnohotnosć Słowjenjow a cyłeje Europy – kotraž bě dołho w času imperiow a centralnych statow zadźěwana –, pokaza so dźensa jako absolutna lěpšina w demokratiskej towaršnosći, złožujo so na swobodne rozsudy a inidwiduelnu motiwaciju kaž tež na mjezsobnu pohraničnu komunikaciju.

Jedna so wo „rum kulturnych bańkow“ a zwjazowacych „synapsow“, štož nichtón hewak w Europje – a snano na cyłym swěće – jako jónkróćny organiski bottom-up-integraciski spočatk na bazisowej runinje skićić njemóže.

Kulturna bazisowa funkcija nahraničnych mjeńšinow je přirodna aritmetika europskeje integracije.

Dalše informacije namakaće w přichodnym dokumenće.

LUSATIA GLOW - European Minorities Network
FRAMEWORK PROGRAMME - LUSATIA GLOW